مسکن ملی

فاز جدید بازار مسکن!

در حالی که شمارش معکوس برای کاهش قیمت مسکن مخصوصاً در مناطق گران قیمت تهران یعنی مناطق یک دو و سه آغاز شده است اما برخی دلالان تدابیری را برای پیشگیری از ریزش قیمت‌ها در دستور کار قرار داده اند. هرچند گزارش‌های میدانی در این...

مقایسه املاک

مقایسه