مالیات خانه‌های خالی

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد!

مالیات بر خانه‌های خالی ترمز افزایش قیمت مسکن را کشید! بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰  به رغم ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در...

وضعیت مالیات خانه‌های خالی

از ۱۹ فروردین باید تمامی مالکان خانه اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. در این زمینه صاحبخانه‌ها باید با شرایط،...

مقایسه املاک

مقایسه