رهن / اجاره

85 املاک
ترتیب بر اساس:
 • ودیعه 500,000.000تومان
 • 20,000.000تومان/ماهیانه

۲۴۰ متر 4 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 500,000.000تومان
 • 20,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 240 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • ودیعه 350,000.000تومان
 • 120,000.000تومان/سالیانه

۱۳۰ متر ۲ خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 350,000.000تومان
 • 120,000.000تومان/سالیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 130 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • ودیعه 100,000.000تومان
 • 9,000.000تومان/ماهیانه

۱۰۸ متر 2 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 100,000.000تومان
 • 9,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 108 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • 600,000.000تومان/رهن کامل

۱۰۴ متر 2 خواب مسکونی میرداماد

 • 600,000.000تومان/رهن کامل
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 104 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • 780,000.000تومان/رهن کامل(قابل تبدیل)

۲۳۰ متر ۴ خواب مسکونی میرداماد

 • 780,000.000تومان/رهن کامل(قابل تبدیل)
تهران، میرداماد
 • خواب: 4
 • حمام: 4
 • 230 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • ودیعه 350,000.000تومان
 • 11,000.000تومان/ماهیانه

۱۶۵ متر ۳ خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 350,000.000تومان
 • 11,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 3
 • حمام: 3
 • 165 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • ودیعه 250,000.000تومان
 • 25,000.000تومان/ماهیانه

۲۲۰ متر 4 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 250,000.000تومان
 • 25,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 220 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 13,000.000تومان/ماهیانه

۱۵۲ متر ۳ خواب مسکونی شریعتی

 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 13,000.000تومان/ماهیانه
تهران، شریعتی
 • خواب: 3
 • حمام: 3
 • 152 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش
 • ودیعه 100,000.000تومان
 • 10,000.000تومان/ماهیانه

۱۱۰ متر 2 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 100,000.000تومان
 • 10,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
7 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه