رهن / اجاره

89 املاک
ترتیب بر اساس:
 • ودیعه 350,000.000تومان
 • 11,000.000تومان/ماهیانه

۱۶۵ متر ۳ خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 350,000.000تومان
 • 11,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 3
 • حمام: 3
 • 165 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • ودیعه 250,000.000تومان
 • 25,000.000تومان/ماهیانه

۲۲۰ متر 4 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 250,000.000تومان
 • 25,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 220 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 13,000.000تومان/ماهیانه

۱۵۲ متر ۳ خواب مسکونی شریعتی

 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 13,000.000تومان/ماهیانه
تهران، شریعتی
 • خواب: 3
 • حمام: 3
 • 152 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • ودیعه 100,000.000تومان
 • 10,000.000تومان/ماهیانه

۱۱۰ متر 2 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 100,000.000تومان
 • 10,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 110 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • ودیعه 600,000.000تومان
 • 7,000.000تومان/ماهیانه

۱۷۵ متر ۳ خواب مسکونی شریعتی

 • ودیعه 600,000.000تومان
 • 7,000.000تومان/ماهیانه
تهران، شریعتی
 • خواب: 3
 • حمام: 3
 • 175 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • 430,000.000تومان/رهن کامل

۱۰۵ متر 2 خواب مسکونی میرداماد

 • 430,000.000تومان/رهن کامل
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 105 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 6,000.000تومان/ماهیانه

105 متر 2 خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 6,000.000تومان/ماهیانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 105 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
8 ماه پیش
 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 4,000.000تومان/اجاره ماهانه

۹۵ متر ۲ خواب مسکونی میرداماد

 • ودیعه 200,000.000تومان
 • 4,000.000تومان/اجاره ماهانه
تهران، میرداماد
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 95 مترمربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه