حال ما خوب است…!

سید مهدی فاطمی؛ روزنامه‌نگار

سیزده را در خانه به در کردیم!
اشتباه نکنید، این دروغ سیزده نیست این حقیقتی انکار ناپذیر است. روزهای زیادی که دور از جامعه و در کنار خانواده سپری کرده‌ایم حال خیلی از ما را بهتر کرده است. گرچه جیبمان از همیشه خالی‌تر شده و اطراف‌مان خلوت اما پناه‌گاه خانه، امن ترین جایی بود‌ که خدا نصیبمان کرد تا عشق روزهای حکومت کرونا را در محضر کسانی باشیم که در شرایط عادی وقتی همه دل‌مشغولی‌های روزمره‌مان به پایان می‌رسید نوبت به کنار آنها بودن می‌رسید.
خانواده نعمتی‌ست که اکثر قریب به اتفاق ما از آن بهره‌مندیم. اما حضور دائم در فعالیت های اجتماعی ،‌ دغدغه‌های زندگی و تلاش برای ساختن روزهای بهتر فاصله انسان‌ها از اهل و عیال را زیاد کرده بود اما اتفاقات یک سال و اندی گذشته و ‌خانه نشینی اجباری، این شکاف را گرچه برای مدتی محدود از میان برداشت.
کرونا نه فقط از میان ما ، که از بین جهانیان قربانیان زیادی گرفته و می‌گیرد اما آخرین سنگر بشر یعنی‌ امید به خدا هرگز به دست هیچ بلا و مصیبتی فتح نمی شود. این روزها هم به سان همه اتفاقات سیاه و تلخ تاریخ می‌گذرند و زمین دوباره سرشار از زندگی و نشاط خواهد شد.
حال ما خوب است چون خدا هست. امید هست. زندگی هست.


پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه